White Gold & Diamond

White Gold & Diamond 4 Claw Pendant #P119

Available in 0.05ct, 0.10ct, 0.15ct, 0.25ct, 0.30ct & 0.50ct

Available in 9ct & 18ct Gold